Kazimierz Brandys
Aydın bir tüccar aileye mensup olan Kazimierz Brandys, 27 Ekim 1916 yılında Lodz'da dünyaya geldi. 1934 yılında Varşova'da Hukuk Fakültesi'ne devam etti. Sol radikal öğrenci gazetelerinde çalıştı ve Bağımsız Toplumcu Gençlik Birliği üyesi oldu. 1939'da Varşova'nın kuşatılışı sırasında çalıştığı Kuznika adlı derginin redaktörlüğü görevini İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki yıllarda da sürdürdü. Polonya Yazarlar Birliği'nde görev aldı. 1956 yılından itibaren iki yıl boyunca Nowa Kultura adlı derginin redaktörlüğünü yaptı.

Kazimierz Brandys, 1946'da Tahta At adlı romanıyla yazarlık yaşamına atıldı. Bu romanında faşist kuşatma ile birlikte kendi toplumundan uzak varlıklıların bir sınama içine girdiği burjuva aydın kesimleri eleştirel bir gözle çözümlemeye çalıştı. Yenik Düşmeyen Kent adını verdiği ikinci romanında ise Brandys, dövüşen Varşova'yı Polonya direniş savaşının merkezine oturtur. Güncel tarihsel deneyimler ile Polonya Halk Cumhuriyeti'nde yer alan toplumsal değişimler, yazarı toplumcu dünya görüşüne yaklaştırmıştır. Onun bu yeni konumu, özellikle yazdığı siyasal gazete yazıları ile sanat yapıtlarına tarihsel yaklaşımında açıkça görülebilir.

1948'de Brandys'in İki Savaş Arası adlı dörtlemesi çıkar. Antigone, Turuva Açık Şehir, İnsan Ölmez dörtlemenin diğer kitaplarıdır. Yazar, dörtlemesinde dört kahramanın yazgısı çerçevesinde, 1930'lu yılların sonlarından İkinci Dünya Savaşı bitiminin az sonrasına kadar Polonya tarihinin genel bir görünümünü çizdiği gibi, öncelikle Polonyalı aydınların bu tarih boyuncaki konumlarını göstererek, bireysel çıkarlar ile toplumsal çıkarların birbirinden ayrılmazlığı ortaya konur. 1950'lerden szonra Brandys, önce bir hikayeci daha sonra da felsefi-denemeci bir düşünce yazarı olarak ortaya çıkar. Bu tür yazılarında yazar, özellikle bireylerin tarihsel süreç içindeki yeri üstünde durarak, kişilerin elindeki olanak ve olanaksızlıklara kuşkuyla ve alaylı bir havayla bakar. Bu yazılar tematik olarak ulusal-tarihsel başlıca kişileri, kuşatma sırasındaki acı deneyimlerden, daha öncemi deneyimlere geriye bakışla o günkü yazgılarına kadar yansıtmaya çalışır. Yazarın Kırmızı Kasket ve Romantikler adlı öyküleri ise, o günün en önemli yapıtları olup, eleştirel alaylamalı, tartışmacı ve sanatsal açıdan yüksek bir diyalektik içerdiği kadar, güçlü yaşam öyküsel çizgiler de taşımaktadır.

Parlak bir üslupla yazılmış olan Bayan Z'ye Mektuplar Brandys'e uluslararası bir ün kazandırmış olan Çağımıza İlişkin Anılar adlı dizinin ilk kitabıdır. Siyaset, kültür ve edebiyat alanlarında yer laan ulusal ve uluslararası duyarlı bir anlatımını verdiği kadar, anlatım tarzıyla yeni bir düzyazı tipi de oluşturah bu dizinin öpür kitapları arasında Jokey, Panayır, Küçük Kitap ve Mektup Çeşitlemeleri bulunmaktadır.

Eserleri:
Roman: Tahta At (Drewnianiy kon, 1946), Yenik Düşmeyen Kent (Miasto niepokanane, 1946), İki Savaş Arası (Miedzy wojnami, 1948), Burjuva (Obywatele, 1953), Ana Kraliçe (Matka Krolow, 1957), Yaşama Sanatı (Sposob bycia, 1963), Jokey (Dzoker, 1966), Panayır (Rynek, 1968), Küçük Kitap (Mala ksiega, 1970),
Öykü: Kırmızı Kasket (Czerwona szapeczka, 1956), Romantikler (Romantycnose, 1961), Kaza (Pomyst, 1974)
Deneme: Mektup Çeşitlemeleri (Wariacja pocztowe, 1972), Opowiadnaia (1973)

LİNKLER
http://www.smh.com.au/news/0003/29/ text/obituaries.html